Fri skoleskyss videregående skole 2015/2016


 

Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss eller skal bestille nytt skysskort, må du gjøre dette via nettportalen MinSkyss.

 

Du finner Min Skyss her