Feilmelding skysskort

Skjemaet sendes automatisk til Hedmark Trafikk FKF

Personalia
Fødselsdato*    
Fornavn*

 

Etternavn*  
----- Hovedadresse -----
Adresse  
Postnr  
Poststed  
----- Hybeladresse -----
Adresse  
Postnr  
Poststed  
   
Telefonnr:  
Gyldig e-post*  
Andre opplysninger
Hvilken skole går du på?
 
 
 Skriv busskortnummeret her.
   9 eller 16 siffer uten mellomrom
 
 
Holdeplassnr*  Holdeplassnavn*
 
Kart med holdeplasser finner du her:
Tilbakemelding  
Kortet mitt virker kun på vei til skolen og ikke hjem igjen.
Kortet mitt virker kun på vei hjem fra skolen og ikke til skolen.
Kortet mitt inneholder ingen informasjon om fri skoleskyss.
Kortet mitt virker ikke ved overgang til en ny buss. (Beskriv reisemønsteret)
Har byttet skole etter 1. inntaket og kortet virker ikke fra min nye skole.
Jeg har flyttet og kortet virker ikke hjemmefra.
Kortet er fysisk ødelagt og jeg trenger et nytt kort.
Jeg har mistet kortet mitt, og trenger nytt kort.
Annet. Spesifiser i kommentarfeltet.

  Skriv tilleggsinformasjon her:
 

 Jeg har lest veiledningen


Hedmark Trafikk FKF
Disenstrandvegen 4, 2321 Hamar
Tlf. 62544510 Fax.62534412 Orgnr. NO 981522427 MV