Målet med Araknia1132 skal være å gi innsikt og forståelse for pedagogisk bruk av IKT. Araknia er et seminar for den videregående skolen i Hedmark fylkeskommune. Temaet for  Araknia1132-2009  er klasseledelse med IKT: God klasseledelse med IKT krever at den sosiale web (web2.0) sammen med lærerens faglige kunnskap gir økt læringsutbytte. Årets program vil gi deltakerne innsikt i resultater fra forskning og gi grunnlag for praksis med god klasseledelse på egen skole.
09.30
Registrering, kaffe, rundstykker.
10.00-10.15
Velkommen
10.15-11.15
Foredrag med Øystein Johannessen: IKT og læringsutbytte. Vet vi hva som fremmer læring? Søkelys på internasjonalt forsknings og utviklingsarbeid innen skole og IKT.
Øystein Johannessen er avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med nesten 20 år erfaring i det norske utdanningssystemet. Johannessen leder departementets Team for IKT. I 1997 var han med å starte Den Norske Filmskole på Lillehammer. Johannessen har utstrakt internasjonal erfaring og jobber med OECD innenfor flere prosjekter. Efteråret 2009 er Johannessen knyttet til Centre for Educational Research and Innovation i OECD. 
11.15-11.30
Pause med vann og oppskåret frukt

11.30-13.00                                                                              Verksted for lærere og ledelse.

 
Verksted 1 for lærere
Gruppe A
Verksted 2 for lærere
Gruppe B
Verksted 3 for lærere
Gruppe C
Verksted 4 for lærere
Gruppe D
Verksted for ledelsen
Leonhard Vårdal

Stig Foyn

Tittel:NDLA – fagressurser og delingsarena

Workshop: Praktisk bruk av NDLA sine fagressurser. Presentasjon av utviklingen av NDLAs Delingsarena der vi ønsker å vektlegge brukernes behov.

NDLA: https://ndla.no/

Leonhard på Del&bruk

Jan Arve Overland.

Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse ved bruk av web 2.0?
Jan-Arve Overland, lærer ved Kongsberg videregående skole, underviser i samfunnsfag og mediefag. Han har jobbet mye med web 2.0 og informasjonskompetanse de siste årene.

Beskrivelse av foredraget:

I dette verkstedet skal vi pratisk se på hvordan vi kan bruke web 2.0 til å styrke elevenes informasjonskompetanse, deriblant søkestrategier og kildekritikk.

Blogg: http://jao.typepad.com
Presentasjoner: slideshare.net
Faglenker: http://delicious.com/jaoverla

Svein Sandnes: Jobbet i forlagsbransjen. Tidligere redaktør i P2, nå direktør i avdelingen for digitalisering av NRKs arkiver.

Anne Næsheim: Ansatt i NRK. Nettansvarlig i Elverum, og jobber også som reporter for radio og TV, og som videojournalist.

Multimediale undervisningssekvenser. Forberede, gjennomføre, distribuere en produksjon. Plan, utfordring, teknologi.. 30 min. intro. 60 min. utføring.. Hva kan vi lære av å produsere? Begrensninger, muligheter. Anne Næsheim fra NRK, Hedmark-Oppland og Svein Sandnes fra NRKs klipparkiv og digitalprosjekt.

Nettside: NRK/skole

Trond Skeie: Trond Skeie jobber som pedagogisk konsulent i it’s learning. Han har lang erfaring fra grunnskolen i Bergen, der bruk av IKT som pedagogisk hjelpemiddel har vært sentralt. Skeie jobber nå spesielt med pedagogisk bruk av it’s learning med spesielt vekt på digitale tester.

Foredraget/workshopen har som formål å gjøre deltakerne bevist på de pedagogiske mulighetene som ligger i testverktøyet i it’s learning, Dette er et kurs for deg som har litt erfaring med bruk av digitale tester fra før.
Kursbeskrivelse:
Kursdeltaker vil kunne gjennomføre praktiske oppgaver med veiledning fra kursleder.
Kursdeltaker vil få øvelse i å:
Sette opp Formative tester
Lage tester til summativ bruk
Gjennomgang av spørsmålstypene
Tester i et elevperspektiv
Eleven som informant
Å lage gode spørsmål og alternativer
Tester som veiledning til egenutvikling.

Øystein Johannessen tar opp tråden fra sitt hovedinnlegg.(verksted kun for skolens ledelse) Verkstedene for ledelse er å skape forståelse for situasjonen ved egen skole. Målet er å finne konstruktive løsninger, med fokus på ledelsens oppgaver.

Blogg:
oystein johannessens blogg

13.00-14.00
Lunsj
14.00-15.30                                                                             Verksted for lærere og ledelse.
 
Verksted 1 for lærere
Gruppe B
Verksted 2 for lærere
Gruppe C
Verksted 3 for lærere
Gruppe D
Verksted 4 for lærere
Gruppe A
Verksted for ledelsen
Leonhard Vårdal

Stig Foyn

Tittel: NDLA – fagressurser og delingsarena

Workshop: Praktisk bruk av NDLA sine fagressurser. Presentasjon av utviklingen av NDLAs Delingsarena der vi ønsker å vektlegge brukernes behov.

NDLA: https://ndla.no/

Leonhard på Del&bruk

Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse ved bruk av web 2.0?
Jan-Arve Overland, lærer ved Kongsberg videregående skole, underviser i samfunnsfag og mediefag. Han har jobbet mye med web 2.0 og informasjonskompetanse de siste årene.

Beskrivelse av foredraget:

I dette verkstedet skal vi pratisk se på hvordan vi kan bruke web 2.0 til å styrke elevenes informasjonskompetanse, deriblant søkestrategier og kildekritikk.

Blogg: http://jao.typepad.com
Presentasjoner: slideshare.net
Faglenker: http://delicious.com/jaoverla
Svein Sandnes: Jobbet i forlagsbransjen. Tidligere redaktør i P2, nå direktør i avdelingen for digitalisering av NRKs arkiver.

Anne Næsheim: Ansatt i NRK. Nettansvarlig i Elverum, og jobber også som reporter for radio og TV, og som videojournalist.

Multimediale undervisningssekvenser. Forberede, gjennomføre, distribuere en produksjon. Plan, utfordring, teknologi.. 30 min. intro. 60 min. utføring.. Hva kan vi lære av å produsere? Begrensninger, muligheter. Anne Næsheim fra NRK, Hedmark-Oppland og Svein Sandnes fra NRKs klipparkiv og digitalprosjekt.

Trond Skeie: Trond Skeie jobber som pedagogisk konsulent i it’s learning. Han har lang erfaring fra grunnskolen i Bergen, der bruk av IKT som pedagogisk hjelpemiddel har vært sentralt. Skeie jobber nå spesielt med pedagogisk bruk av it’s learning med spesielt vekt på digitale tester.

Foredraget/workshopen har som formål å gjøre deltakerne bevist på de pedagogiske mulighetene som ligger i testverktøyet i it’s learning, Dette er et kurs for deg som har litt erfaring med bruk av digitale tester fra før.
Kursbeskrivelse:
Kursdeltaker vil kunne gjennomføre praktiske oppgaver med veiledning fra kursleder.
Kursdeltaker vil få øvelse i å:
Sette opp Formative tester
Lage tester til summativ bruk
Gjennomgang av spørsmålstypene
Tester i et elevperspektiv
Eleven som informant
Å lage gode spørsmål og alternativer
Tester som veiledning til egenutvikling.

Representant for NDLA(Leonhard Vårdal eller Stig Foyn) informerer om NDLA for ledelsen. Planer, muligheter, modeller, organisering.
15.30-16.00
Pause med kaffe og kaker
16.00-17.30                                                                             Verksted for lærere og ledelse.
 
Verksted 1 for lærere
Gruppe C
Verksted 2 for lærere
Gruppe D
Verksted 3 for lærere
Gruppe A
Verksted 4 for lærere
Gruppe B
Verksted for ledelsen
Bilde
Leonhard Vårdal

Stig Foyn

Tittel: NDLA – fagressurser og delingsarena

Workshop: Praktisk bruk av NDLA sine fagressurser. Presentasjon av utviklingen av NDLAs Delingsarena der vi ønsker å vektlegge brukernes behov.

NDLA: https://ndla.no/

Leonhard på Del&bruk

Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse ved bruk av web 2.0?
Jan-Arve Overland, lærer ved Kongsberg videregående skole, underviser i samfunnsfag og mediefag. Han har jobbet mye med web 2.0 og informasjonskompetanse de siste årene.

Beskrivelse av foredraget:

I dette verkstedet skal vi pratisk se på hvordan vi kan bruke web 2.0 til å styrke elevenes informasjonskompetanse, deriblant søkestrategier og kildekritikk.

Blogg: http://jao.typepad.com
Presentasjoner: slideshare.net
Faglenker: http://delicious.com/jaoverla
Svein Sandnes: Jobbet i forlagsbransjen. Tidligere redaktør i P2, nå direktør i avdelingen for digitalisering av NRKs arkiver.

Anne Næsheim: Ansatt i NRK. Nettansvarlig i Elverum, og jobber også som reporter for radio og TV, og som videojournalist.

Multimediale undervisningssekvenser. Forberede, gjennomføre, distribuere en produksjon. Plan, utfordring, teknologi.. 30 min. intro. 60 min. utføring.. Hva kan vi lære av å produsere? Begrensninger, muligheter. Anne Næsheim fra NRK, Hedmark-Oppland og Svein Sandnes fra NRKs klipparkiv og digitalprosjekt.

Trond Skeie: Trond Skeie jobber som pedagogisk konsulent i it’s learning. Han har lang erfaring fra grunnskolen i Bergen, der bruk av IKT som pedagogisk hjelpemiddel har vært sentralt. Skeie jobber nå spesielt med pedagogisk bruk av it’s learning med spesielt vekt på digitale tester.

Foredraget/workshopen har som formål å gjøre deltakerne bevist på de pedagogiske mulighetene som ligger i testverktøyet i it’s learning, Dette er et kurs for deg som har litt erfaring med bruk av digitale tester fra før.
Kursbeskrivelse:
Kursdeltaker vil kunne gjennomføre praktiske oppgaver med veiledning fra kursleder.
Kursdeltaker vil få øvelse i å:
Sette opp Formative tester
Lage tester til summativ bruk
Gjennomgang av spørsmålstypene
Tester i et elevperspektiv
Eleven som informant
Å lage gode spørsmål og alternativer
Tester som veiledning til egenutvikling.

En skole for lærere. Opplæring på egen skole.

Trysil videregående. Rektor og supportgruppa legger fram sine erfaringer for organisering av kompetanseutvikling og opplæring de siste årene.

19.30
Middag
07.00-08.30
Frokost
08.30.00-09.00
Revelje med multimedieshow. Presentasjoner fra redaksjonene.
09.00-10.00
 Foredrag. Arne Krokan: IKT-Organisasjon og ledelse.
Arne Krokan Arne Krokan er professor i teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse ved NTNU. Han interesserer seg spesielt for utfordringene ved å gå fra industri- til digitalt nettsamfunn. Med dette for øye arbeider han som rådgiver for mediebedrifter og offentlig sektor. Du kan følge hans digitale spor på http://arnek.wordpress.com, arnek (twitter), http://del.icio.us/arnek og i andre sammenhenger.
10.00-10.30
Pause med vann og oppskåret frukt
10.30-12.00                                                                             Verksted for lærere og ledelse.
 
Verksted 1 for lærere
Gruppe D
Verksted 2 for lærere
Gruppe A
Verksted 3 for lærere
Gruppe B
Verksted 4 for lærere
Gruppe C
Verksted for ledelsen
Leonhard Vårdal

Stig Foyn

Tittel: NDLA – fagressurser og delingsarena

Workshop: Praktisk bruk av NDLA sine fagressurser. Presentasjon av utviklingen av NDLAs Delingsarena der vi ønsker å vektlegge brukernes behov.

NDLA: https://ndla.no/

Leonhard på Del&bruk

Hvordan styrke elevenes informasjonskompetanse ved bruk av web 2.0?
Jan-Arve Overland, lærer ved Kongsberg videregående skole, underviser i samfunnsfag og mediefag. Han har jobbet mye med web 2.0 og informasjonskompetanse de siste årene.

Beskrivelse av foredraget:

I dette verkstedet skal vi pratisk se på hvordan vi kan bruke web 2.0 til å styrke elevenes informasjonskompetanse, deriblant søkestrategier og kildekritikk.

Blogg: http://jao.typepad.com
Presentasjoner: slideshare.net
Faglenker: http://delicious.com/jaoverla
Svein Sandnes: Jobbet i forlagsbransjen. Tidligere redaktør i P2, nå direktør i avdelingen for digitalisering av NRKs arkiver.

Anne Næsheim: Ansatt i NRK. Nettansvarlig i Elverum, og jobber også som reporter for radio og TV, og som videojournalist.

Multimediale undervisningssekvenser. Forberede, gjennomføre, distribuere en produksjon. Plan, utfordring, teknologi.. 30 min. intro. 60 min. utføring.. Hva kan vi lære av å produsere? Begrensninger, muligheter. Anne Næsheim fra NRK, Hedmark-Oppland og Svein Sandnes fra NRKs klipparkiv og digitalprosjekt.

Trond Skeie: Trond Skeie jobber som pedagogisk konsulent i it’s learning. Han har lang erfaring fra grunnskolen i Bergen, der bruk av IKT som pedagogisk hjelpemiddel har vært sentralt. Skeie jobber nå spesielt med pedagogisk bruk av it’s learning med spesielt vekt på digitale tester.

Foredraget/workshopen har som formål å gjøre deltakerne bevist på de pedagogiske mulighetene som ligger i testverktøyet i it’s learning, Dette er et kurs for deg som har litt erfaring med bruk av digitale tester fra før.
Kursbeskrivelse:
Kursdeltaker vil kunne gjennomføre praktiske oppgaver med veiledning fra kursleder.
Kursdeltaker vil få øvelse i å:
Sette opp Formative tester
Lage tester til summativ bruk
Gjennomgang av spørsmålstypene
Tester i et elevperspektiv
Eleven som informant
Å lage gode spørsmål og alternativer
Tester som veiledning til egenutvikling.

IKT-Organisasjon og ledelse. Arne krokan følger opp problemstillingene han tok opp i fellesforedraget.
12.00-12.30
Oppsummering med elever og lærere
12.30-12.50
Vel hjem
12.50-13.00
Evalueringsskjema leveres
13.00-14.00
Lunsj