Oversikt som viser inngang med resepsjon og inngang til registrering.
Fellesforedraget skal foregå her. Det blir scene med talerstol mellom de 2 lerretene. Ledelsesverkstedet.
Areealet for verkstedene 1, 2 og 4 vil være i underetasjen.
Verkstedene i underetasjen vil innredes med grupper eller bord slik som her: