Sekretariatet.
(Bildet over er fra forrige Araknia. Lærerne stilte krav om økt digital kompetanse.
Bildet under viser at vi i år har økt bemanningen i sekretariatet.)

Svend-Erik Svendsen. svend.svendsen@hedmark.org
Mobil: 91832373
Hans-Jørgen Sørensen hanso@hedmark.org
Mobil:
Harald Østmoe
Mobil:
Rune Farestveit Olsen runol@hedmark.org
Mobil:
Kai Hanssen kai.hanssen@hedmark.org
Mobil: